Seznamte se s touto laskavou 

a jemnou transformační taneční technikou.

Seznamte se s touto laskavou

a jemnou transformační taneční technikou.

Seznamte se s touto laskavou a jemnou transformační taneční technikou.

Co je Chakradance™?

Tanec jako duchovní disciplína je prastará praxe, kterou v průběhu staletí rozvíjelo mnoho kultur.

Chakradance™ jako inovativní terapeutická taneční metoda propojuje prvky tance, vysokovibrační hudby, meditace, vizualizace, jungiánské psychologie a arteterapie ve formě malování.

Během praxe vedu účastníky workshopu k intuitivnímu vyjádření pohybu za doprovodu hudby rezonující s každou čakrou, a provázím je vizualizacemi, které jim umožňují nahlédnout do svého nitra a pracovat se svou vnitřní energií.

Cílem Chakradance™ je harmonizace, odblokování a vyčištění čaker, což může vést k celkovému zlepšení fyzického, emocionálního a spirituálního zdraví účastníků. Tato terapeutická praxe je přístupná pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání či taneční dovednosti a slouží jako nástroj pro osobní rozvoj a sebepoznání.

Více Skrýt

Co je Chakradance™?

Tanec jako duchovní disciplína je prastará praxe, kterou v průběhu staletí rozvíjelo mnoho kultur.

Chakradance™ jako inovativní terapeutická taneční metoda propojuje prvky tance, vysokovibrační hudby, meditace, vizualizace, jungiánské psychologie a arteterapie ve formě malování.

Během praxe vedu účastníky workshopu k intuitivnímu vyjádření pohybu za doprovodu hudby rezonující s každou čakrou, a provázím je vizualizacemi, které jim umožňují nahlédnout do svého nitra a pracovat se svou vnitřní energií.

Cílem Chakradance™ je harmonizace, odblokování a vyčištění čaker, což může vést k celkovému zlepšení fyzického, emocionálního a spirituálního zdraví účastníků. Tato terapeutická praxe je přístupná pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání či taneční dovednosti a slouží jako nástroj pro osobní rozvoj a sebepoznání.

Více Skrýt

Co jsou čakry?

Čakry jsou prvky, které pomáhají řídit naše energetické tělo. Pokud jsou naše čakry v harmonii, cítíme se zdraví, plní energie. Naopak, když jsou v nerovnováze a je narušen tok energie, může se to projevit jak v našem vnitřním bytí, tak i v našem vnějším životě.


Čakry, což v sanskrtu znamená „kolo“ nebo „vír“, představují energetická centra našeho těla, která jsou zodpovědná za jeho rovnováhu a léčení. Ačkoli starověká medicína hovoří o mnoha energetických centrech, my se soustředíme na sedm hlavních čaker, jež jsou svisle uspořádány podél naší páteře:

1. Kořenová čakra (Muladhara):
Nachází se v oblasti kostrče a je spojena s pocitem stability, bezpečí a přežití.

2. Sakrální čakra (Svadhishthana):
Umístěna v pánevní oblasti, ovlivňuje naši kreativitu, sexualitu a emocionální rovnováhu.

3. Solar plexus (Manipura):
Nachází se v oblasti žaludku a je spojena s naší sebeúctou, sebedůvěrou a vnitřní silou.

4. Srdeční čakra (Anahata):
Umístěna v oblasti hrudníku, ovlivňuje naše schopnosti lásky, soucitu a vztahů.

5. Krční čakra (Vishuddha):
Nachází se v krku a je spojena s komunikací, sebevyjádřením a pravdou.

6. Třetí oko (Ajna):
Umístěno mezi očima, ovlivňuje naši intuici, představivost a moudrost.

7. Korunní čakra (Sahasrara):
Je umístěna na vrcholu hlavy a je spojena s naší spiritualitou, transcendencí a jednotou.


Každá z těchto čaker interaguje s konkrétními orgány, nervovým a hormonálním systémem na fyzické úrovni. Na úrovni nefyzické ovlivňují naše základní instinkty až po naši duchovnost. Společně představují mapu lidské zkušenosti, která nás provází životem.

Více Skrýt

Co jsou čakry?

Čakry jsou prvky, které pomáhají řídit naše energetické tělo. Pokud jsou naše čakry v harmonii, cítíme se zdraví, plní energie. Naopak, když jsou v nerovnováze a je narušen tok energie, může se to projevit jak v našem vnitřním bytí, tak i v našem vnějším životě.

Čakry, což v sanskrtu znamená „kolo“ nebo „vír“, představují energetická centra našeho těla, která jsou zodpovědná za jeho rovnováhu a léčení. Ačkoli starověká medicína hovoří o mnoha energetických centrech, my se soustředíme na sedm hlavních čaker, jež jsou svisle uspořádány podél naší páteře:

1. Kořenová čakra (Muladhara):
Nachází se v oblasti kostrče a je spojena s pocitem stability, bezpečí a přežití.

2. Sakrální čakra (Svadhishthana):
Umístěna v pánevní oblasti, ovlivňuje naši kreativitu, sexualitu a emocionální rovnováhu.

3. Solar plexus (Manipura):
Nachází se v oblasti žaludku a je spojena s naší sebeúctou, sebedůvěrou a vnitřní silou.

4. Srdeční čakra (Anahata):
Umístěna v oblasti hrudníku, ovlivňuje naše schopnosti lásky, soucitu a vztahů.

5. Krční čakra (Vishuddha):
Nachází se v krku a je spojena s komunikací, sebevyjádřením a pravdou.

6. Třetí oko (Ajna):
Umístěno mezi očima, ovlivňuje naši intuici, představivost a moudrost.

7. Korunní čakra (Sahasrara):
Je umístěna na vrcholu hlavy a je spojena s naší spiritualitou, transcendencí a jednotou.


Každá z těchto čaker interaguje s konkrétními orgány, nervovým a hormonálním systémem na fyzické úrovni. Na úrovni nefyzické ovlivňují naše základní instinkty až po naši duchovnost. Společně představují mapu lidské zkušenosti, která nás provází životem.

Více Skrýt

Co znamená vysokovibrační hudba?

Většina z nás už pocítila obrovskou sílu hudby. Od okamžiků plných emocí, které nás rozpláčou, až po chvíle, kdy nás motivuje k akci a vyzývá k tanci. Hudba má schopnost dotknout se našeho nitra a dokáže nás ovlivnit na více úrovních: fyzické, emocionální a
duchovní, což z něj dělá léčebný prostředek. Hudbu nevnímáme pouze ušima, ale cítíme její vibrace celým tělem. Je dokázáno, že i lidé, kteří ztratili sluch, mohou ve svém těle cítit rytmus a pulzaci hudby.

V Chakradance™ se hudba stává nástrojem pro aktivaci a harmonizaci našich čaker. Každá skladba je pečlivě vybrána a kombinuje specifické nástroje a rytmy, které rezonují s energií každé čakry. Od zemitých kmenových bubnů pro kořenovou čakru až po éterické tóny křišťálových misek pro vyšší čakry. Každá originální skladba je doplněna o řízenou vizualizaci tak, aby společně posilovaly hloubku našeho tanečního prožitku a efektu terapie.

Více Skrýt

Co znamená vysokovibrační hudba?

Většina z nás už pocítila obrovskou sílu hudby. Od okamžiků plných emocí, které nás rozpláčou, až po chvíle, kdy nás motivuje k akci a vyzývá k tanci. Hudba má schopnost dotknout se našeho nitra a dokáže nás ovlivnit na více úrovních: fyzické, emocionální a
duchovní, což z něj dělá léčebný prostředek. Hudbu nevnímáme pouze ušima, ale cítíme její vibrace celým tělem. Je dokázáno, že i lidé, kteří ztratili sluch, mohou ve svém těle cítit rytmus a pulzaci hudby.

V Chakradance™ se hudba stává nástrojem pro aktivaci a harmonizaci našich čaker. Každá skladba je pečlivě vybrána a kombinuje specifické nástroje a rytmy, které rezonují s energií každé čakry. Od zemitých kmenových bubnů pro kořenovou čakru až po éterické tóny křišťálových misek pro vyšší čakry. Každá originální skladba je doplněna o řízenou vizualizaci tak, aby společně posilovaly hloubku našeho tanečního prožitku a efektu terapie.

Více Skrýt

Co si představit pod tancem Chakradance™?

Narodili jsme se, abychom se mohli svobodně pohybovat a tančit. Bohužel, když se naše energie z různých důvodů zablokuje, od nezdravého životního stylu až po traumatické zážitky, podobně se zablokuje i naše svoboda pohybu. Ve svém fyzickém i nefyzickém těle držíme zablokované emoce a traumata. Jejich uvězněná energie způsobuje v našem těle napětí a ztuhlost.

Fyzický pohyb během Chakradance™ dává do pohybu naši energii a pomáhá jí proudit. Je to bezpečný způsob, jak uvolnit skryté nebo potlačené pocity, negativní myšlenky a škodlivá přesvědčení, a otevřít se vyšší úrovni vědomí.

Jde o intuitivní spontánní tanec, který s každou čakrou získává jiný výraz. Nemusíme se starat o to, jak vypadáme nebo jak tančíme. Naším jediným úkolem je jednoduše se nechat unášet hudbou a tancem a všímat si pocitů, obrazů a emocí, které vznikají a procházejí
našimi těly. Přestáváme se kontrolovat a hluboce splýváme s energií pohybu, a to bez jakýchkoliv očekávání.

Více Skrýt

Co si představit pod tancem Chakradance™?

Narodili jsme se, abychom se mohli svobodně pohybovat a tančit. Bohužel, když se naše energie z různých důvodů zablokuje, od nezdravého životního stylu až po traumatické zážitky, podobně se zablokuje i naše svoboda pohybu. Ve svém fyzickém i nefyzickém těle držíme zablokované emoce a traumata. Jejich uvězněná energie způsobuje v našem těle napětí a ztuhlost.

Fyzický pohyb během Chakradance™ dává do pohybu naši energii a pomáhá jí proudit. Je to bezpečný způsob, jak uvolnit skryté nebo potlačené pocity, negativní myšlenky a škodlivá přesvědčení, a otevřít se vyšší úrovni vědomí.

Jde o intuitivní spontánní tanec, který s každou čakrou získává jiný výraz. Nemusíme se starat o to, jak vypadáme nebo jak tančíme. Naším jediným úkolem je jednoduše se nechat unášet hudbou a tancem a všímat si pocitů, obrazů a emocí, které vznikají a procházejí
našimi těly. Přestáváme se kontrolovat a hluboce splýváme s energií pohybu, a to bez jakýchkoliv očekávání.

Více Skrýt

Co je mandala art?

Slovo mandala pochází ze sanskrtu a znamená „magický kruh“, nese v sobě léčivou sílu, je symbolem celistvosti a jednoty.

Po skončení tance se pouštíme do tvoření mandaly. Tím dáváme prostor k vyjádření našich prožitků a energie z tance. Tato mandala se stává nádobou pro naše zkušenosti, ukotvuje uvolněnou energii a pomáhá nám zhmotnit a vyjádřit naši vnitřní podstatu.

Kreslení mandaly není plánovaný proces. Stejně jako při tanci, i zde jednáme intuitivně, uvolněně, bez zatížení očekáváním. Výsledný obraz je čistým vyjádřením naší vnitřní
energie, zdrojem vhledu, moudrosti a vedení. Mandala se tak stává reprezentací našeho
vnitřního světa, k němuž se můžeme kdykoliv vrátit, abychom se s touto energií spojili a načerpali sílu pro další cestu.

Více Skrýt

Co je mandala art?

Slovo mandala pochází ze sanskrtu a znamená „magický kruh“, nese v sobě léčivou sílu, je symbolem celistvosti a jednoty.

Po skončení tance se pouštíme do tvoření mandaly. Tím dáváme prostor k vyjádření našich prožitků a energie z tance. Tato mandala se stává nádobou pro naše zkušenosti, ukotvuje uvolněnou energii a pomáhá nám zhmotnit a vyjádřit naši vnitřní podstatu.

Kreslení mandaly není plánovaný proces. Stejně jako při tanci, i zde jednáme intuitivně, uvolněně, bez zatížení očekáváním. Výsledný obraz je čistým vyjádřením naší vnitřní
energie, zdrojem vhledu, moudrosti a vedení. Mandala se tak stává reprezentací našeho
vnitřního světa, k němuž se můžeme kdykoliv vrátit, abychom se s touto energií spojili a načerpali sílu pro další cestu.

Více Skrýt

S čím může Chakradance pomoct?

 • Nalezením svého jedinečného vyjádření
 • Péčí o své vnitřní dítě a přijetím sebelásky
 • Nalezením vlastní sebejistoty a stanovením hranic
 • Probuzením vášně a smyslů
 • Spojením s intuicí a objevením své duchovní cesty
 • Upevněním pocitu jistoty v materiálním světě
 • Uvolněním toxických vzorců a vztahů
 • Léčbou emocionálních zranění a žalu
 • Vyhořením a uvolněním stresu
 • Schopností přijímat hojnost
 • Léčbou emocionálních zranění a žalu
 • Úzkostí a depresí, komplexem posttraumatické stresové poruchy

Jak probíhá lekce?

Tančíme se zavřenýma očima v přítmí. To nám pomáhá dostat se hlouběji do našeho nitra – světa pocitů, emocí, vzpomínek, představivosti. Pracujeme s vedenou imaginací a archetypálními symboly, abychom se propojili s vibrací energie každé čakry.

U Chakradance™ nezáleží na tom, jak vypadáte, ani jak se pohybujete. Je to váš vlastní volný, spontánní pohyb k sebevyjádření. Nejsou zde žádné dané kroky ani způsob tance.

Chakradance™ nás vybízí, abychom tančili pro vlastní sebepoznání a samoléčení. Někdo jej vnímá jako zábavné a energetické cvičení s hudbou či vzácnou příležitost dopřát si skutečnou svobodu sebevyjádření. Většina lidí ho miluje, protože poskytuje útočiště k osvobození se od stresujícího každodenního života a nalezení cesty ke svému duchovnímu probuzení.

Důležité je, že každý účastník má prostor pro individuální prožitky a objevení sebe sama v bezpečném a podporujícím prostředí.

Každá lekce Chakradance je jedinečná a může se lišit podle vybraných hudebních kompozic, použitých vizuálních prvků, záměru lekce a stylu a projevu lektora.

Proto vás teď zvu k ochutnávce mé lekce Chakradance™ zdarma.

Více Skrýt

Jak probíhá lekce?

Tančíme se zavřenýma očima v přítmí. To nám pomáhá dostat se hlouběji do našeho nitra – světa pocitů, emocí, vzpomínek, představivosti. Pracujeme s vedenou imaginací a archetypálními symboly, abychom se propojili s vibrací energie každé čakry.

U Chakradance™ nezáleží na tom, jak vypadáte, ani jak se pohybujete. Je to váš vlastní volný, spontánní pohyb k sebevyjádření. Nejsou zde žádné dané kroky ani způsob tance.

Chakradance™ nás vybízí, abychom tančili pro vlastní sebepoznání a samoléčení. Někdo jej vnímá jako zábavné a energetické cvičení s hudbou či vzácnou příležitost dopřát si skutečnou svobodu sebevyjádření. Většina lidí ho miluje, protože poskytuje útočiště k osvobození se od stresujícího každodenního života a nalezení cesty ke svému duchovnímu probuzení.

Důležité je, že každý účastník má prostor pro individuální prožitky a objevení sebe sama v bezpečném a podporujícím prostředí.

Každá lekce Chakradance je jedinečná a může se lišit podle vybraných hudebních kompozic, použitých vizuálních prvků, záměru lekce a stylu a projevu lektora.

Proto vás teď zvu k ochutnávce mé lekce Chakradance™ zdarma.

Více Skrýt

Nejbližší akce

27. července 2024

Prociťte SVOBODU s celodenním programem Chakradance ve všech oblastech svého života – fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně. Čeká vás spontánní tanec, hluboká relaxace a kreativní vyjádření skrze kresbu. Krok za krokem vás provedu cestou k tomu, abyste se stali nejplnější, nejživější a nejbarevnější verzí SEBE, abyste mohli žít život, který jste žít určeni.

9:00 – 19:00

11. - 13. října 2024

Zvu vás na víkendový transformační pobyt s programem Svoboda. Pokud jste dosud váhali, nyní máte šanci zažít Chakradance ve své plné síle. Krok za krokem vás provedu cestou intenzivního prožitku a transformace. Spontánní tanec, hluboká relaxace, meditace a kreativní vyjádření skrze kresbu, to vše na místě plném inspirace, energie a duchovní síly.

Pátek od 17:00

Kapacita: omezena

Připravujeme

Těšte se na transformační zážitek Chakradance, který vám pomůže obnovit rovnováhu a celistvost ve vašem životě. Akce bude probíhat online a můžete ji sledovat z pohodlí vašeho domova.  Připravte se na:
  Řízené vizualizace a meditace
  Intuitivní tanec a spontánní kreslení
  Objevování nových prožitků.

Již brzy

online program

REFERENCE:

REFERENCE:

REFERENCE: